architektonický atelier na Vinohradech

architektonický atelier na Vinohradech

MCA atelier, spoluautor: Miroslav Cikán
klient: MCA atelier
Lokalita: Praha 10 Vinohrady
Stupeň: Realizace
Rok: 1999
www.mca-atelier.com

V přízemí a suterénu funkcionalistického objektu architekta Pavla Janáka byla jako součást celkové rekonstrukce objektu vybudována architektonická kancelář. Nově vytvořený interiér se využitím minimálních materiálů, prvků a tvarosloví snaží navázat na původní principy architektury funkcionalistického objektu. Minimum jednoduchých prostředků v jejich základních vlastnostech a funkcích, které se způsobem použití a vzájemnými vztahy stávají výtvarným dílem. Nehmotná barva – proměna barevnosti pouze světlem. Přízemní prostor je propojen otevřeným ocelovým schodištěm s dlouhým úzkým suterénním prostorem s podélným horním denním osvětlením, pojednaným prostředky odpovídajícími charakteru místa – hrubé šedé štuky, betonové podlahy, tmavé stěrkové povrchy na sociálních zařízeních.