Bastion XXXI U Božích muk

Bastion XXXI U Božích muk

MCA atelier, spoluautor: Miroslav Cikán
klient: Praha 2
Lokalita: Praha 2
Stupeň: Realizace
Rok: 2011
www.mca-atelier.com

Cílem úprav byla rekonstrukce bastionu, nová úprava veřejného prostranství a dostavba objektu kavárny na místě původního objektu. Návrh je založen na myšlence nestavět znovu nadzemní objekt, který je zbytečným zásahem do panoramatu a nepřirozenou hmotou v jinak čisté průběžné linii hradeb. Nový objekt je proto navržen jako podzemní, využívající sklon terénu a existenci mohutných terénních navážek. Úpravy naplňují a akcentují pobytový potenciál lokality, tvořený panoramatickými výhledy na Prahu, přímým kontaktem s památkovou autenticitou místa, silným geniem loci, možností zapojení bastionu do systému okolní zeleně veřejných prostranství a propojení s celou okolní oblastí.