hrad Bečov

obnova hradu Bečova

MCA atelier, spoluautor: Miroslav Cikán
klient: NPÚ
Lokalita: Bečov
Stupeň: architektonická soutěž 1. místo
Rok: 2012
www.mca-atelier.com

Návrh řeší komplexní obnovu hradu Bečov a přilehlých objektů a jejich specifickou prezentaci pro laickou i odbornou veřejnost. Velký důraz je kladen na edukativnost  celého areálu a jeho prezentaci formou příkladné rekonstrukce.  Edukativní principy jsou rozvinuty a získávají nový prostor ve “scuole” – lektorském a konferenčním centru v Pluhovských domech. Pro umístění originálu relikviáře byl zvolen objekt nové “kaple”, který ideově odpovídá tradičnímu kontextu umístění relikviářů, dostojí duchovnímu významu relikvie a bude adekvátně významu reprezentovat její uložení.
Návrh představuje ohleduplný památkový přístup k celému areálu a jemný vstup současnosti v objektu kaple, který ctí kontext památky, nedotýká se historických stop a konstrukcí a je reverzibilní.