památník Zámeček

památník Zámeček

MCA atelier, spoluautor: Miroslav Cikán
klient: město Pardubice
Lokalita: Pardubice
Stupeň: architektonická soutěž 2. místo
Rok: 2017
www.mca-atelier.com

Návrh vytváří památník z místa jako celku. Pracuje s výtvarným a ideovým jazykem odvozeným od utváření krajiny, který je stejně nadčasový a univerzální jako význam odkazované události.
Hlavními ideovými a prostorovými motivy jsou: Krajina paměti, Duna piety, Kříž prostoru života a smrti a tři hlavní významové a kompoziční linie: Linie cesty k místu, Linie hranice a Linie propojení.
Původní písková duna je zachována jako autentická stopa paměti. Nová duna je symbolická a obsahuje objekt expozice.