protipovodňová uzávěra Čertovky v Praze na Kampě

protipovodňová uzávěra Čertovky v Praze na Kampě

MCA atelier, spoluautor: Miroslav Cikán
klient: Hlavní město Praha
Lokalita: Praha 1 Kampa
Stupeň: Realizace
Rok: 2005
www.mca-atelier.com

Uzávěra Čertovky je unikátním autorským technickým a architektonickým dílem, vytvářející prototyp protipovodňového zábrany pomocí velkorozponové posuvné stěny, která v klidovém stavu je skryta v kapse za nábřežní zdí. Toto řešení bylo vyvinuto ateliérem MCA jako odpověď na obtížnou úlohu – nalezení takového způsobu uzavření ústí Čertovky do Vltavy, které umožní překlenutí 22 m širokého volného prostoru, aniž by pohledově jakkoliv narušil památkově jedinečné panorama Malé Strany a Hradčan, což žádné z obvyklých vodohospodářských děl nedokáže.