Zastavený čas

Zastavený čas

klient: Městská část Praha 1
Lokalita: Praha 1

Výtvarný objekt je navržen do prostoru pod prvním obloukem Malostranského ústí Karlova mostu.
Prostor je v současné době používán jako živelné parkoviště, což je využití pro takto cenné a krásné místo nevhodné a degradující.
Umístění výtvarného díla, by mimo jiné mělo povýšit plochu na místo, které k parkování viditelně není určeno. Jedná se o jakousi měkkou vizuální bariéru. Vzhledem k tomu, že pod obloukem je nutné zachovat možnost průjezdu vozidel obsluhujících montáž mobilní protipovodňové ochrany a nelze zde umístit nadzemní prvek, je dílo navrženo do líce terénu.
V líci dlažby jsou zapuštěny dřevěné trámy vytvářející figuru „zastaveného pohybu“ dřevěných
klád plavených po řece. Prvek je odkazem na motiv původního využití oblasti, kterým bylo skladování připlaveného dřeva.
V abstraktnějším významu se pak jedná o motiv „zastaveného času“. Zachycení okamžiku zlomu v plynulém pohybu figury, vytvořené postupnou vnitřní destrukcí způsobenou vnějšími tlaky.
Pro realizaci jsou použity staré dřevěné trámy s výraznou strukturou vzniklou působením času.Trámy jsou hloubkově impregnovány proti vodě. Jsou umístěny v líci dlažby, eventuálně s drobným vyvýšením v krajním místě minimálního náklonu.