Václavské náměstí

Václavské náměstí

MCA atelier, spoluautor: Miroslav Cikán
klient: Praha 1
Lokalita: Praha 1 Nové město
Stupeň: architektonická soutěž 3. místo
Rok: 2005
www.mca-atelier.com

Hlavními principy návrhu jsou: Promenáda – Souvislá nepřerušená plocha pro pěší spojující Staré město Nové město a zástavbu 19. století za hradbami. (osa: Můstek – Václavské náměstí – budova Musea). Záda tvořená stromy, stín, lavičky s výhledem do středu. Horní náměstí, oblast za hradbami – Vytvoření sjednocené plochy v horní části náměstí začleňující do prostoru náměstí budovy, které prostor spoluvytvářejí tj. Národní museum, bývalá burza. Bulváry – Znovuvytvoření navazujících klasických bulvárů se stromořadími v původních městotvorných osách, které plynule ústí zejména do horní části Václavského náměstí (Vinohradská, Wilsonova, Mezibranská, Washingtonova). Prostor bez překážek – Vytvoření volných ploch pro volný pohyb pěších, bez jakýchkoli především nadzemních překážek, které umožňují jak plynulou chůzi, tak shromáždění libovolného počtu lidí. Pobytová zastavení – Vytvoření řady zastavení po celé délce pěší promenády vytvářejících prostor pro zpomalení, setkávání, posezení, klid, stín, kontakt s tekoucí vodou apod. Zčitelnění historických urbanistických souvislostí – Čitelnost vývoje postupných původních založení (linie hradeb, linie souvislé hmoty zeleně, logická návaznost ulic). Široké obvodové chodníky – Dva pomyslné proudy oddělené pouze stromořadím. Klidný a pomalý u fasád domů – postávání před výlohami, venkovní sezení restaurací. Rychlejší po okrajích ke středu. Pohledové uvolnění středu – V alternativě s tramvají jsou tramvaje vedeny podél obvodových chodníků, což umožňuje umístění trolejových sloupů a sítě drátů do krajů náměstí namísto nežádoucího pohledového zadrátování středu náměstí s umístěním sloupů do osy náměstí před sochu sv. Václava.