Velké náměstí v Písku

MCA atelier, spoluautor: Miroslav Cikán
klient: Město Písek
Lokalita: Písek
Stupeň: Stavební povolení, Architektonická soutěž 1. místo
Rok: 2017
www.mca-atelier.com

Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko – výtvarné řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek (Velké náměstí, Alšovo náměstí a přilehlý uliční parter), zahrnující funkční využití území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území, zeleně, dopravních vztahů – včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu, při respektování daného stavebního programu.