přednášky a debaty

přednášky a debaty
 • Melková, Pavla, Frejlachová, Kateřina | Plug-in Manuálu tvorby veřejných prostranství: Umělecká díla na veřejných prostranstvích hl. m. Prahy, ► prezentace | křest a diskuse, CAMP, Praha, 2018
 • Melková, Pavla | Critical Theory and Interpretation as an Integral Part of the Work of a Practicing Architect, přednáška | FA ČVUT, Praha, 2018
 • Melková, Pavla | Hranice prostoru bytí v tvorbě Antonyho Gormleyho, ► přednáška | Národní galerie v Praze, 2018
 •  Melková, Pavla, Pětová, Marie, Hejlová, Denisa, Písačková, Kateřina, Bartošová, Linda | Student and the city,  ► diskuse | CAMP, Praha, 2018
 • Melková, Pavla | Tvorba veřejných prostranství, přednáška | FA ČVUT, Praha, 2018
 • Melková, Pavla | Píšící architekti, přednáška | FA ČVUT, Praha, 2018
 • Melková, Pavla, Švácha, Rostislav | Poezie – architektura, ► debata | Galerie VIPER, Praha, 2018
 • Melková, Pavla | Vliv kvality architektury na kvalitu života jednotlivce i společnosti, přednáška | Gymnázium Sladkovského, v rámci akce Mladého ambasadora Strukturovaného dialogu s mládeží, 2018
 • Melková, Pavla | Tanec a prostor, příspěvek | Duncan centrum, Praha, 2018
 • Melková, Pavla | The Role of the Library in Public Space of the City, přednáška | Konference Liber Lag – The Context for Library Planning, Wien, 2018
 • Melková, Pavla | Jak zlepšit kvalitu veřejných prostranství města?, přednáška | Karlovy Vary, 2018
 • Melková, Pavla | Vnímání prostoru, přednáška | Konference Diversity, Praha, 2017
 • Melková, Pavla | Modrá pro Jana Palacha, přednáška | Galerie výtvarného umění v Ostravě, 2017
 • Melková, Pavla, Frejlachová, Kateřina | Výtvarná díla jako součást celostní kvality veřejného prostranství, příspěvek | konference Umění v kontextu veřejného prostoru, FA ČVUT, Praha, 2016
 • Melková, Pavla | Manuál tvorby veřejných prostranství, přednáška | FA ČVUT, Praha, 2016
 • Melková, Pavla | Tvorba kvalitních veřejných prostranství, přednáška | FA ČVUT, Praha, 2016
 • Melková, Pavla | Problematika veřejného prostoru v Praze, přednáška | ČKAIT, Praha, 2016
 • Melková, Pavla | Rozvoj veřejných prostranství, přednáška | Hospodářská komora, Praha, 2016
 • Melková, Pavla | Máme se bát slova krása?, v rámci cyklu: Kvalita veřejného prostoru města – hledání jazyka dohody | garant cyklu debat: Pavla Melková, Dominikánská 8 při Klášteře Sv. Jiljí, Praha, 2016
 • Melková, Pavla | Koncepční příprava v rozvoji veřejných prostranství a její význam pro památkovou péči, přednáška | Konference památková péče, HMP, Praha, 2016
 • Melková, Pavla | Veřejný prostor v rámci územního plánování, přednáška | VŠUP, Praha, 2016
 • Melková, Pavla | Koncept a interpretace, přednáška | FA ČVUT, Praha, 2016
 • Melková, Pavla | Prag Riverfront Conception, přednáška | Cities and Water – mezinárodní konference. Bratislava, 2016
 • Melková, Pavla | Veřejná prostranství – koncepční přístup k městu, přednáška | odborná konference Křižovatky architektury, ABF, Praha, 2016
 • Melková, Pavla | Veřejná prostranství – správa a management, přednáška | mezinárodní konference OSN Evropský Habitat, Praha 2016
 • Melková, Pavla, Kárníková, Anna, Sidorová, Milota, Burgerová, Lenka, Drápalová, Kristýna | Ženy a veřejný prostor, ► debata | Institut pro politiku a společnost, La Fabrika, Praha, 2015
 • Melková, Pavla | Kvalita veřejných prostranství Prahy, přednáška | odborný přednáškový blok Kvalita designu ve veřejném prostoru v rámci Landscape festival, Praha, 2015
 • Melková, Pavla | Principy plánování veřejného prostoru města, přednáška | odborný seminář Revitalizace městských center a veřejného prostoru pořádaný Svazem měst a obcí při mezinárodním veletrhu FOR ARCH, Praha, 2015
 • Melková, Pavla | Tvorba veřejných prostranství, přednáška | odborný seminář Problematika veřejného prostoru v Praze ČKAIT, Praha, 2015
 • Melková, Pavla | Plánování rozvoje veřejných prostranství Prahy, přednáška | konference Žofínské fórum Praha a řešení klíčových otázek rozvoje hlavního města, Praha, 2015
 • Melková, Pavla | Shared City, přednáška | Mezinárodní konference reSite, Praha, 2015
 • Melková, Pavla | Role veřejného prostoru v současné tvorbě města, přednáška | VŠUP, 2015
 • Melková, Pavla | Celostní kvalita veřejných prostranství, přednáška | Fakulta dopravní ČVUT, 2015
 • Melková, Pavla | Tvorba kvalitních veřejných prostranství, přednáška | Fakulta stavební ČVUT, Praha, 2015
 • Melková, Pavla | Veřejný prostor New York, přednáška | FA ČVUT, Praha, 2015
 • Melková, Pavla | Humanistická role architektury, přednáška | FA ČVUT, Praha, 2014
 • Melková, Pavla | Prostor v krásných uměních, přednáška | FA ČVUT, Praha, 2014
 • Cikán, Miroslav, Melková, Pavla | Nová pozice české architektury: MCA Ateliér – Nové místo ve starém městě, přednáška | České centrum Mnichov, Fakulta architektury OTH Regensburg, Regensburg, 2014
 • Melková Pavla | Kancelář veřejného prostoru, přednáška | Městská knihovna, IPR, 2014
 • Melková, Pavla | Změna v přístupu k veřejnému prostoru v Praze, přednáška | seminář Inventura rozvoje města, Ústí nad Labem, 2014
 • Melková, Pavla | Prožívat architekturu, ► přednáška v rámci cyklu Tištěná architektura | PLAC, Jablonec nad Nisou, 2014
 • Melková, Pavla | Role veřejného prostoru v současné společnosti, přednáška | FA ČVUT, Praha, 2013
 • Melková, Pavla | Proč černá?, přednáška | mezinárodní konference Black event, Knihovna materiálů, Praha, 2013
 • Melková, Pavla, Světlo | ne svítidlo, ► přednáška | mezinárodní konference Světlo pro naše města, Signal, Praha, 2013
 • Melková, Pavla | Veřejný prostor v Praze, přednáška | Mezinárodní konference Krajinářská architektura ve veřejném prostoru, Praha, 2013
 • Melková, Pavla | Revitalizace pražských břehů, přednáška | Mezinárodní konference reSite, Praha, 2013
 • Melková, Pavla | Recyklace, přednáška | seminář Novodobá kvalitní architektura v Praze, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, Praha 2012
 • Melková, Pavla | Jednoduchost, přednáška | mezinárodní konference Simplicity, Knihovna materiálů, Praha, 2012
 • Melková, Pavla | Veřejný prostor v Praze, přednáška | Konference Město pro lidi nebo pro auta, E15 Praha, 2012
 • Melková, Pavla | Pre-interpretace a re-interpretace architektury, přednáška | FA ČVUT, Praha, 2012
 • Melková, Pavla | Jak vzniká místo, přednáška | Dům umění České Budějovice, České Budějovice, 2012
 • Melková, Pavla | Zdánlivá ne-architektura, přednáška | konference Inventura urbanismu, FA ČVUT, Praha, 2011