ideová koncepce rozvoje veřejného prostoru Kampusu Dejvice

ideová koncepce rozvoje veřejného prostoru Kampusu Dejvice

MCA atelier, spoluautor: Miroslav Cikán, Radek Novotný
klient: ČVUT a VŠCHT
Lokalita: Praha 6 Dejvice
Stupeň: koncepční dokument
Rok: 2017
www.mca-atelier.com

Dokument je prvním stupněm přípravy Revitalizace veřejných prostranství kampusu Dejvice v rámci iniciativy „Kampus Dejvice“, tj. spolupráce klíčových aktérů v území, zejména ČVUT, VŠCHT, Národní technické knihovny, ÚOCHB, Katolické teologické fakulty, Městské části Prahy 6 a HMP.
Jedná se o strategický dokument. Cílem je popsat stávající stav, identifikovat stávající problémy a stanovit cíle rozvoje veřejného prostoru a veřejných prostranství kampusu Dejvice.
Koncepce se zabývá celkovou revitalizací veřejného prostoru kampusu. Součástí celostního pohledu na revitalizaci veřejného prostoru je role v celku města i navazující oblasti, urbanistické řešení, architektonické řešení veřejných prostranství, doprava, zeleň, ale také například využití jednotlivých objektů (tam, kde má vliv na kvalitu veřejného prostoru) a děje v areálu, stejně jako ekonomická rovina, strategická rovina a také oživení a prezentace značky „Kampus Dejvice“.
V první fázi ideové koncepce není záměrem definovat řešení ani architektonický návrh jednotlivých oblastí kampusu, ale především cíle a principy jejich rozvoje a jejich roli v celkovém urbanistickém řešení.