Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy

Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy

Schváleno Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2074 ze dne 2. 9. 2015
Vedoucí koncepce: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.
Projektový tým: MgA. Žofie Raimanová (vedoucí projektu), Ing. arch. Tomáš Cach, Mgr. Daniela Doležalová,
Ing. arch. Vladimír Fialka, Ing. arch. Kateřina Frejlachová, Ing. arch. Jan Harciník, Ing. arch. Jakub Hendrych,
Ing. arch. Jan Kadlas, Veronika Kučerová, Ing. arch. Zuzana Kuldová, MgA. Marek Kundrata, Ing. arch. Radek Novotný,
Ing. akad. arch. Jan Šépka, Ing. arch. Martin Špičák, Ing. Štěpán Špoula
Externí spolupráce:
JUDr. PhDr. Jiří Plos, Ing. arch. Vladimír Sitta, Ing. Petr Žák, Ph.D. a odborné pracovní skupiny
Podpora: Kancelář komunikace IPR, Kancelář dopravní infrastruktury IPR

Cílem publikace je zvýšení kvality veřejných prostranství jako základu kvality života ve městě. Spolu s Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy by měla vytvářet hlavní podklad pro strategii, přípravu, realizaci, údržbu, správu a užívání veřejných prostranství hl. m. Prahy z hlediska jejich celkové obytné kvality. Dokument analyzuje současné problémy kvality veřejných prostranství Prahy, hledá jejich příčinu, definuje cílovou kvalitu veřejných prostranství a nastiňuje možné nástroje jejího dosažení.