strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic

strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic

MCA atelier, spoluautor: Miroslav Cikán, Radek Novotný
klient: město Pardubice
Lokalita: Pardubice
Stupeň: koncepční dokument
Rok: 2018
www.mca-atelier.com

Dokument je jedním ze základních ideových, strategických a urbanisticko-architektonických východisek koncepčního přístupu města k rozvoji a správě veřejného prostoru Pardubic. Cílem je kvalitní, živý a pobytový společný prostor města, který je základem každodenní kvality života každého zdravého a vitálního sídla.
Je podkladem jak pro dlouhodobého plánování, tak pro každodenní rozhodování aktérů, kteří se podílejí na podobě veřejného prostoru města. Není dokumentem regulačním, ale především iniciačním, zakončeným akčním plánem.
Obsahuje analytickou, syntetickou a návrhovou část. Zabývá se definováním problémů, cílů a především nástrojů jejich dosažení.