Kancelář veřejného prostoru IPR Praha

Kancelář veřejného prostoru IPR Praha

v rámci výstavy Veřejný prostor CZ / krajina města | skupinová výstava
Koncepce výstavy: Kateřina Frejlachová, Pavla Melková, Viktória Mravčáková, KVP IPR Praha
galerie: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze
Termín: 1. 11.–24. 11. 2017

Koncepční přístup k rozvoji veřejných prostranství

Veřejná prostranství jsou první rovinou, přes kterou město vnímáme a poznáváme. Jsou místem, kde ve městě trávíme nejvíce času. Jsou obývacím pokojem i jevištěm městského života. Umožňují a iniciují specifickou kvalitu městského života, která je důvodem, proč lidé chtějí ve městě žít.
Přesto péči o jejich kvalitu věnujeme menší pozornost než ostatním objektům města jako například dopravní a technické infrastruktuře či jednotlivým domům.
Základem kvality veřejných prostranství je koncepční přístup k jejich rozvoji. Koncepční přístup je klíčem k celostní kvalitě jednotlivých veřejných prostranství i města jako celku. Bez koncepčního přístupu buď nevznikne kvalita žádná, nebo pouze dílčí.
Celková koncepce rozvoje veřejných prostranství zahrnuje nejen soubor dokumentů, ale také všechny činnosti směřující k naplňování vize a strategie kvalitního rozvoje veřejných prostranství města v oblasti plánování.
V pražském IPR vzniká koncepce rozvoje veřejných prostranství v Kanceláři veřejného prostoru. Cílem je především postupně vytvořit strategii a celkovou koncepci rozvoje veřejných prostranství. Obhajovat hodnotu jejich kvality a její váhu v rozhodovacích procesech města a definovat konkrétní cíle jejího dosahování. Hledat nástroje pro realizaci cílů koncepce a v rámci možností tyto cíle pomáhat naplňovat, respektive vytvářet předpoklady pro jejich naplnění.