Letters To The Mayor: Prague

Letters To The Mayor: Prague

Storefront for Art and Architecture (NYC)
Galerie: Norma Space, Praha
Termín: 
22. 4. 2018 – 29. 5. 2018

Letters to the Mayor: Prague je výstava vzniklá na základě výzvy českým i zahraničním architektům, teoretikům a publicistům k napsání dopisu pražské primátorce. Dopisy jsou alternativní formou rešerše aktuálních témat ovlivňujících podobu a rozvoj české metropole, která přináší doslova na stůl politické reprezentaci a současně do veřejného povědomí. Projekt vyzývá k reflexi dynamik určujících pozici architekta v procesu tvorby města, když obrací běžný vztah „město tvoří zadání – architekt zadání řeší“ a zapojuje celosvětovou architektonickou obec do formulace podnětů pro fungování Prahy.

Dopisy budou během vernisáže výstavy předány primátorce hlavního města. Jedná se o akt zhodnocení minulosti a současnosti Prahy právě v přechodovém období mezi volbami, nabídnutí průzkumu přístupů, scénářů a vizí vývoje a otevření diskuse vedení města s architekty o alternativách budoucnosti Prahy.

Projekt byl poprvé iniciován v roce 2014 v New Yorku galerií Storefront for Art and Architecture a byl realizován již ve více než patnácti městech po celém světě. Iniciativa podporuje mezinárodní diskusi o pozici architekta v plánování města, jeho vztah ke společensko-politickému aparátu a občanovi. Záznamy z proběhlých akcí k vidění zde: www.storefrontnews.org/programming/letters-to-the-mayor/.

Dopisy budou vystaveny v instalaci Jana Boháče Letters to the Mayor: Prague, Pigeons, Doves & Homers. Ta tematizuje jeden z hlavních motivů i motivací celé akce: problematiku komunikace zúčastněných a z podstaty partnerských stran. Jan Boháč vytváří metaforický příběh nedokonalého staromódního prostředníka komunikace, zdivočelého městského poštovního holuba.