Veřejný prostor CZ

Veřejný prostor CZ

v rámci výstavy Veřejný prostor CZ / krajina města | skupinová výstava
Pavla Melková spoluautorka koncepce a textů
vystavující MCA atelier, Bastion XXXI U Božích muk
galerie: Galerie Jaroslava Fragnera v Praze
Termín: 1. 11.–24. 11. 2017

Výstava Veřejný prostor CZ ukazuje příkladné současné realizace ve veřejném prostoru. Vystavený projekt Pavly Melkové a Miroslava Cikána Revitalizace Bastionu XXXI U Božích muk, který získal mimo jiné hlavní Grand prix architektů, je příkladem, jak zpřístupnit a oživit do té doby nevyužívanou lokalitu a zároveň se stát iniciačním bodem dalších navazujících úprav a oživení navazujících lokalit. Zároveň se jedná o ukázkový příklad citlivého soudobého vstupu do památkově chráněného místa. Cílem úprav byla rekonstrukce bastionu, nová úprava veřejného prostranství a dostavba objektu kavárny na místě původního objektu. Úpravy naplňují a akcentují pobytový potenciál lokality, tvořený panoramatickými výhledy na Prahu, přímým kontaktem s památkovou autenticitou místa, silným geniem loci, možností zapojení bastionu do systému okolní zeleně veřejných prostranství a propojení s celou okolní oblastí.