Středobodem mé práce je navrhování a realizování architektonických objektů. Tvorbou architektury jsou pro mne ale zároveň také všechny ostatní činnosti, které ovlivňují podobu hmotného (a někdy i nehmotného) prostředí lidské existence. Patří mezi ně nejen navrhování a stavění objektů, či plánování města, ale stejně tak například učení studentů, přednášení, debatování, účast na veřejné správě města, vystavování, tvorba výtvarného umění, psaní knih a dokonce i poezie. Všechny se navzájem ovlivňují a společně míří – různými cestami – k jednomu cíli. A tím je vytváření kvalitního prostředí, obohacujícího naše životy.

Součástí je hledání odpovědí na otázky: Jaký vliv má prostor okolo nás (tedy i architektura) na život člověka a společnosti? Jak ho vnímáme a prožíváme? Jaké je naše místo v něm? Jakým jazykem s námi mluví a jak ho dokážeme číst? Jaký jazyk architektury používat jako její tvůrci, aby jí lidé rozuměli? Jak může architektura zlepšit lidský život? Jakou roli může hrát v dnešní společnosti? Jak může pomoci řešit její problémy? Jak vytvářet prostředí, ve kterém se bude dobře žít?

Doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D.

Životopis
Pavla Melková se narodila se v Praze v roce 1964. Vystudovala fakultu architektury ČVUT v Praze. Diplomovala v oboru památkové péče. Doktorské studium absolvovala na FAČVUT v oboru urbanismus a územní plánování a obhájila doktorskou práci na téma Humanistická role architektury v současné společnosti. Habilitovala rovněž na FAČVUT v oboru architektura s prací na téma Koncepční přístup v tvorbě veřejného prostoru. Absolvovala Fulbrightovo stipendium na GSAPP Columbia University New York. Je autorizovaný architekt a člen České komory architektů. Je členka Agentury pro finančně dostupné bydlení. Byla nominována na cenu Architekt roku 2014, oceněna například hlavní cenou Grand prix architektury 2012, cenou primátora hl. m. Prahy 2012, nominací na cenu Klubu za starou Prahu 2012, první cenou East Centric Arhitext Awards competition 2013 či nominací European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013.
Věnuje se také výtvarné tvorbě, teoretické, přednáškové a publikační činnosti či pořádání výstav. Aktivně přednáší pro odborníky i veřejnost. Přednáší na Fakultě architektury ČVUT, Stavební fakultě ČVUT, Dopravní fakultě ČVUT a na VŠUP. Spolupracuje na výzkumných úkolech na Fakultě architektury ČVUT.
Je autorkou a spoluautorkou řady knih, například Bastion XXXI u Božích muk, Prožívat architekturu, Stůl u okna, na stole kniha, Humanistická role architektury, Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody, Hrany dne, Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, Strategie tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, Umělecká díla na veřejných prostranstvích. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, například Zlatý řez, Stavba či Architekt.
Je společníkem v atelieru MCA, který založila spolu s architektem Miroslavem Cikánem v roce 1996. Projekty, realizace a odborné články atelieru jsou pravidelně publikovány v odborných architektonických časopisech a publikacích. K realizacím architektury patří například rekonstrukce funkcionalistické památky Husova sboru od architekta Pavla Janáka, revitalizace Bastionu u Božích muk v Praze na Karlově, atelier Zbyňka Sekala v Národní galerii, skryté technické dílo protipovodňového uzavření ústí Čertovky a další četné návrhy souborů, činžovních domů a rodinných vil, návrhy úprav městských parterů, ulic a náměstí. K realizovaným dílům patří i výtvarné objekty jako Boží muka na Karlově, reliéfy zvonů pro Husův sbor, Zenová zahrada v areálu Kolbenova či vstup do krypty památníku heydrichiády v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Ateliér získal řadu cen v architektonických soutěžích jako například 1. místo Celková obnova náměstí Jiřího z Poděbrad, 1. místo Revitalizace Bastionu u Božích muk, 1. místo: Obnova státního hradu Bečova, 3. místo: Obnova náměstí Jana Palacha, 3. místo: Úpravy Václavského náměstí v Praze, 1. místo: Revitalizace náměstí v Písku, 1. místo: Památník Jana Palacha ve Všetatech, 2. místo: Revitalizace náměstí ve Velkém Meziříčí, 3. místo: Památník Zámeček Pardubice, apod., 1. místo: Interiér evangelického kostela na Smíchově, 1. místo Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě.
V roce 2012 založila Pavla Melková Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kterou do roku 2017 také vedla, od roku 2013 pak řídila Sekci detailu města tamtéž. V současné době je členkou Kolegia ředitele IPR a místopředsedkyní Gremiální rady IPR.
V roce 2015 založila na Fakultě architektury, kde působí jako pedagogický pracovník, předmět Koncept a interpretace, jehož je vedoucí.

Studium
Fakulta architektury ČVUT
1982–1987

Dlouhodobé stáže
GSAPP Columbia University v rámci Fulbrightova stipendia, stáž u Kennetha Framptona
2014
Department of City Planning New York
2014

Zaměstnání
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2, 128 00
Ředitelka sekce detailu města, vedoucí Kanceláře veřejného prostoru
Do 2018
Ředitelka IPR
2014–2015
Odborný poradce ředitele IPR, místopředsedkyně Gremiální rady IPR
2018–dosud
MCA atelier s.r.o., Dykova 1, Praha 10, 10100
Společník, ředitel, samostatný projektant
1996–dosud
Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, 16000
Vědecký a pedagogický pracovník
Vedoucí předmětu Koncept a interpretace
2015–dosud

Specializace a autorizace
Autorizovaný architekt ČKA

Seznam publikací – výběr
Melková, Pavla, Cikán, Miroslav, Bastion XXXI u Božích muk, Praha 2012
Melková, Pavla, Prožívat architekturu, Arbor vitae, Řevnice 2013
Melková, Pavla, Cikán, Miroslav, Stůl u okna, na stole kniha, A Table at the Window, a Book Upon the Table, Arbor vitae, 2014
Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Koncepce pražských břehů, IPR, Praha 2014
Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, IPR, Praha 2014
Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy, IPR, Praha 2014
Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Prague public space design manual, IPR, Praha 2016
Melková Pavla a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR, Public Space Development Strategy, IPR, Praha, 2016
Melková, Pavla, Humanistická role architektury, Arbor vitae, Řevnice 2016
Melková, Pavla, Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody, Arbor vitae, Řevnice 2016
Melková, Pavla, Hrany dne, Arbor vitae, Řevnice 2017
Melková Pavla, Frejlachová Kateřina, Umění na veřejných prostranstvích, IPR, Praha, 2018
Melková, Pavla, Michal Škoda, Vnitřní čas, Archa, Zlín 2019
Melková, Pavla, Michal Škoda, Inner Time, Archa, Zlín 2019
Melková, Pavla, Blažek, Petr, Památník Jana Palacha ve Všetatech, Národní muzeum, Praha 2019
Melková, Pavla (ed.), Ke stolu!, Dokořán a IPR, Praha 2019
Melková, Pavla, Blažek, Petr, Hrana, Národní muzeum, Praha 2020
Melková, Pavla, Cikán, Miroslav, Architektura reciprocity, Kant, 2020

Účast v publikacích – výběr
Cikán, Miroslav, Melková, Pavla, Etapová rekonstrukce Husova Sboru na Vinohradech od arch. Pavla Janáka, v: Ročenka Česká architektura 2006-2007, Praha 2008
Cikán, Miroslav, Melková, Pavla, Revitalizace Bastionu XXXI U Božích muk, v: Ročenka Česká architektura 2010-2011, Praha 2012
Melková, Pavla, Role výtvarného díla ve veřejném prostoru, v: Bartlová, Anežka (ed.), Manuál monumentu, UMPRUM 2016
Melková, Pavla, Redefinice a naplňování pojmu kvalita veřejného prostoru, v: Pučerová, Klára (ed.), Veřejný prostor.CZ, Galerie Jaroslava Fragnera, 2017
Melková, Pavla, Vědomí sounáležitosti, v: Stempel – Tesař- Jasanský, Rodinné domy, Kant, Praha 2018
Melková, Pavla, Tam někde daleko něčeho úplně, v: katalog k výstavě Michala Škody v Galerii Miroslava Kubíka v Litomyšli, Galerii Miroslava Kubíka v Litomyšli, 2019
Melková, Pavla, Gate of Iniciation, v: Bogner, Dieter, Budak, Adam (ed), Former, Uncertain, Indicated, Národní galerie v Praze, Praha 2019
Melková, Pavla, Poezie je jazyk budoucnosti, v: Nikdo nemá nic, 4+4 dny v pohybu, Praha, 2019

Publikované rozhovory – výběr
Bým, Petr, Barvy úspěchu, Gasset, Praha, 2016
Art + Antiques, 2017, 04
Stavba, 2016, 04
Material Times, 2016, 01
Zlatý řez, 2008, 30

Publikační činnost v odborném tisku – výběr
Melková, Pavla, Volný čas ve městě a veřejný prosto, Stavba, 2009, č. 4
Melková, Pavla, Péče o veřejné prostory jako výraz míry kultivovanosti města a jeho obyvatel, Stavba, 2009, č. 5
Melková, Pavla, Přemýšlení o světě Petera Zumthora, Architekt, 2009, č. 11-12
Melková, Pavla, Rýžové koště. Jednota krajiny, sídel a lidských životů, Architekt, 2009, č. 11-12
Melková, Pavla, Paměť místa, Stavba 2010. č. 1
Melková, Pavla, Vliv míry živelnosti společnosti na podobu města, Architekt, 2010, č. 6
Melková, Pavla, Cesta, Zlatý řez, 2011, č. 33
Melková, Pavla, Minimální prostor jako dobrovolná volba, Stavba, 2011, č. 3
Melková, Pavla, Zvony ve městě, Architekt, 2011, č. 5
Melková, Pavla, Trvale udržitelný rozvoj znamená existenci možnosti, Zlatý řez, 2012, č. 34
Melková, Pavla. Cikán, Miroslav, Recyklace, Zlatý řez, 2012, č. 34
Melková, Pavla, Materialita (Role materiality v současné výtvarné tvorbě jako možná zdroj zkušenosti pro současnou architektonickou tvorbu), Stavba, 2012, č. 2
Melková, Pavla, Význam řeky ve městě, Architekt, 2013, č. 1
Melková, Pavla, Humanistická role architektury v současné společnosti, Zlatý řez č. 36, 2014
Melková, Pavla, Role veřejného prostoru v současné tvorbě města, Architekt č. 6, 2013
Melková, Pavla, Manuál tvorby veřejných prostranství, Architekt, 2014, č. 4/5
Melková, Pavla, Koncepce pražských břehů, Architekt, 2015, č. 3
Melková, Pavla, Role architekta v současné společnosti, Zlatý řez, 2016, č. 38
Melková, Pavla, Vznik kvalitních veřejných prostranství je podmíněn koncepčním přístupem, Moderní obec, 2016, č. 8
Melková, Pavla, Domov bytí, Stavba, 2017, č. 03
Melková, Pavla, Význam teoretických platforem architektury, Stavba, 2017, č. 04
Melková, Pavla, Poezie – architektura, Stavba, 2018, č. 01
Melková, Pavla, Může být architektura – Freespace?, Stavba, 2018, č. 03
Melková, Pavla, Hranice prostoru bytí, Stavba, 2018, č. 04

Účast na výstavách – výběr, spolu s Miroslavem Cikánem, MCA atelier
Výstava Grand prix obce architektů, skupinová výstava, Praha, 2012
East Centric Arhitext Awards exhibition Bucharest, skupinová výstava, Bukurešť, 2013
Mezinárodní výstava současné krajinářské architektury Visegrádských zemí, skupinová výstava, 2013
Stůl u okna, na stole kniha, výstava MCA atelier v Domě umění České Budějovice, autorská výstava, 2014
Výstava CZECHSCAPE, skupinová výstava, Praha, 2014
Výstava Grand prix obce architektů, skupinová výstava, Praha, 2015
Drazí architekti, Galerie architektury Brno, skupinová výstava, Brno, 2017
Veřejný prostor CZ, Galerie Jaroslava Fragnera, skupinová výstava, Praha, 2017

Architektura realizace – výběr, spolu s Miroslavem Cikánem, MCA atelier
Rekonstrukce činžovního domu Mánesova, realizace 1998
Architektonický atelier, realizace 1999
Řešení protipovodňové uzávěry Čertovky v Praze, realizace 2005
Novostavba rodinného domu v Praze 5 Jinonicích, realizace 2006
Zenová zahrada v areálu Kolbenova city developmentv Praze 9, realizace 2006
Rekonstrukce objektu v Haštalské ulici v Praze 1 (Osvald Polívka 1901), realizace 2002–2006
Úprava ulice V Kotcích v Praze 1, realizace 2007
Rekonstrukce a dostavba vily Na Lužci v Praze 6, realizace 2008
Rekonstrukce činžovních domů na Janáčkově nábřeží v Praze 1, realizace 2009
Rekonstrukce Husova sboru na Vinohradech v Praze 10 (Pavel Janák, 1933), realizace 2000-2009
Revitalizace Bastionu XXXI v Praze 2, 1. místo v architektonické soutěži a Hlavní cena Grand prix české architektury 2012, realizace 2011
Rekonstrukce historické chalupy v Horní Světlé pod Luží, realizace 2014
Atelier Zbyňka Sekala, architektonické řešení stálé expozice v NG v Praze 7, 1 místo ve vyzvané architektonické soutěži a realizace 2014
Rekonstrukce Alšova nábřeží v Praze 1 a realizace, sochy J. Hejduka, realizace 2015
Rekonstrukce parku Folimanka v Praze 2, etapová realizace 2017

Architektura realizace – výběr, spolu s KVP IPR Praha
Revitalizace veřejného prostoru okolí Národního Muzea v Praze na Václavském náměstí, KVP IPR Praha, spolupráce, realizace 2018

Soutěže, projekty – výběr, spolu s Miroslavem Cikánem, MCA atelier
Rekonstrukce Palachova náměstí, 3. místo architektonická soutěž 2003
Revitalizace Václavského náměstí, 3. místo architektonická soutěž 2005
Městský dům Dobříš, architektonická soutěž odměna, 2008
Centrum Bílá Opava, návrh 2010
Obnova státního hradu Bečova, 1. místo architektonická soutěž 2012
Administrativní budovy v Praze, návrh 2017
Obytný komplex v Praze, návrh 2017
Památník Zámeček v Pardubicích, 3. místo v architektonické soutěži 2017
Památník Jana Palacha ve Všetatech, 1. místo v architektonické soutěži, projekt 2018
Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, 1. místo v architektonické soutěži, územní rozhodnutí 2018
Rekonstrukce interiérů evangelického kostela na Smíchově, 1. místo v architektonické soutěži 2018
Interiér evangelického smíchovského kostela v Praze, 1. místo v architektonické soutěži 2017
Revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě, 1. místo v architektonické soutěži 2017

Výtvarné objekty realizace – výběr, spolu s Miroslavem Cikánem, MCA atelier
Reliéfy – nové zvony do věže Husova sboru na Vinohradech, realizace 2011
Vstup do krypty – národní památník hrdinů heydrichiády v Praze 1, 1. místo ve vyzvané výtvarné soutěži, realizace 2012
Plastika Boží muka na Karlově, realizace 2012

Strategie a koncepce – výběr
Strategie rozvoje kvality veřejného prostoru města Pardubice, 2018 (MCA atelier)
Koncepce rozvoje veřejného prostoru kampusu Dejvice, 2017 (MCA atelier)
Koncepce revitalizace řeky Cidliny v Jičíně, 2017 (MCA atelier)
Koncepce pražských břehů, vedoucí projektu, 2014 (KVP IPR)
Koncepční studie revitalizace Vinohradské ulice v Praze, vedoucí projektu, 2016 (KVP IPR)
Koncepční studie revitalizace Dvořákova nábřeží v Praze, vedoucí projektu, 2016 (KVP IPR)
Koncepce revitalizace Císařského ostrova v Praze, vedoucí projektu, 2017 (KVP IPR)
Koncepční studie revitalizace Táborské ulice v Praze, vedoucí projektu, 2017 (KVP IPR)
Koncepční studie revitalizace Klapkovy ulice v Praze, vedoucí projektu, 2016 (KVP IPR)
Koncepční studie okolí Národního Muzea, spolupráce na projektu, 2018 (KVP IPR)
Humanizace veřejného prostoru severojižní magistrály v Praze, vedoucí projektu, 2017 (KVP IPR)
Koncepce revitalizace severojižní magistrály v Praze, Gehl architects – spolupráce, 2017 (KVP IPR)
Koncepce revitalizace Karlova náměstí v Praze, 2017 (KVP IPR)
Pražské židle, vedoucí projektu, 2016 – 2017 (KVP IPR)
Strategie kvalitního rozvoje veřejných prostranství Města Pardubic, 2018 (MCA atelier)

Ocenění – výběr
Nominace na cenu Architekt roku 2014
Nominace European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013 a 2020
První cena East Centric Arhitext Awards competition 2013
Hlavní cena Grand prix architektury 2012
Cena primátora hl. m. Prahy 2012
Nominace na cenu Klubu za starou Prahu 2012

Ocenění v architektonických soutěžích – výběr, spolu s Miroslavem Cikánem, MCA atelier
1. místo: Revitalizace hlavního náměstí v Jihlavě
1. místo: Interiér evangelického kostela na Smíchově
3. místo: Památník Zámeček Pardubice
1. místo: Památník Jana Palacha ve Všetatech
1. místo Výtvarné dílo – národní památník hrdinů heydrichiády v Praze
3. místo Úpravy Václavského náměstí v Praze
1. místo Obnova státního hradu Bečova,
3. místo Obnova náměstí Jana Palacha
1. místo Revitalizace Bastionu u Božích muk v Praze
1. místo Celková obnova náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze

Členství v odborných porotách veřejných architektonických a výtvarných soutěží
Parkovací dům u Krajského úřadu, Ostrava, 2019
Soutěžní workshop Revitalizace Karlova náměstí v Praze, 2018
Hlavní náměstí v Krnově, 2018
Revitalizace Vítězného náměstí v Praze, 2018
International Architectural Competition for the New Campus of Česká spořitelna, 2018
Vstupní areál Botanické zahrady Praha, 2017
Designérská soutěž na městský mobiliář Praha, 2017
Rekonstrukce historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava, 2016
Ulice T. G. Masaryka a související prostory v Kladně, 2016
Pardubice mlýnský ostrov, 2016
Památník Františka Fajtla Praha, 2016
Pomník Dr. Milady Horákové v Praze, 2014
Průmyslový palác výstaviště Praha, 2010