Humanistická role architektury

Humanistická role architektury

autor: Pavla Melková
grafická úprava: Robert V. Novák
nakladatel: Arbor vitae ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Rok: 2016
ISBN: 978-80-7467-114-2

Kniha Humanistická role architektury volně navazuje na předcházející knihu autorky Prožívat architekturu. Úvahy o humanistické roli architektury vycházejí z názoru, že její absence či nedostatečné naplnění stojí v jádru řady problémů dnešního vystavěného prostředí. Jednotlivé texty řeší základní otázky: jaký je význam humanistického rozměru architektury v současnosti a co způsobuje jeho absence, jaké vlastnosti architektury ho naplňují a jakými cestami, formami a nástroji ho lze naplňovat, přičemž důraz je zároveň kladen na postavení architektonické profese v tomto procesu. Humanistický rozměr architektury nachází ve vlastnostech přesahujících její utilitární a technický rozměr, jako je komunikační schopnost architektury, ztělesnění a artikulace společenského a kulturního kontextu, etická funkce, reprezentační a symbolická role, obytná či estetická kvalita. Tyto otázky kniha zkoumá na tématech úlohy architektury ve společnosti, role profese architekta, významu veřejného prostoru města či problematice památkové péče. Nejedná se přitom o pouhé teoretické úvahy, ale zároveň o reflexi zkušeností Pavly Melkové jako praktikující architektky, spoluautorky realizací atelieru MCA a v posledních letech také ředitelky Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.