Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy

autor: Pavla Melková a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR
nakladatel: IPR Praha
Rok: 2014
ISBN: 978-80-87931-09-7

Cílem publikace je zvýšení kvality veřejných prostranství jako základu kvality života ve městě. Spolu se Strategií rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy by měla vytvářet hlavní podklad pro strategii, přípravu, realizaci, údržbu, správu a užívání veřejných prostranství hl. m. Prahy z hlediska jejich celkové obytné kvality. Na rozdíl od většiny vyspělých metropolí, Praha doposavad žádný manuál ani strategii tohoto druhu neměla. Neexistuje tedy zkušenost s jejich vytvářením ani užíváním. Bylo proto nejprve nutné od počátku nově vytvořit nejen obsah, ale i základní vlastnosti dokumentu, jako jeho postavení v současném systému plánování města, cíl, využití, způsoby implementace, či charakter, tematický rozsah, formu, strukturu a nástroje. Manuál definuje kvalitu veřejných prostranství a možné nástroje pro její dosažení. Určuje způsoby vytváření kvality na základě principů a pravidel, v obecné, nikoliv v místopisné rovině, doplněných vzorovými řešeními a příklady dobré a špatné praxe. Má být především iniciačním, nikoliv pouze regulačním dokumentem.