Veřejný prostor

Veřejný prostor

autor: Melková Pavla, Frejlachová Kateřina, Mravčáková Viktorie a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR Praha
grafická úprava: Barbora Páníková
nakladatel: IPR Praha
Rok: 2019
ISBN: 978-80-87931-86-8

Kniha Veřejný prostor mapuje práci Kanceláře veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Představuje jednotlivé projekty a činnosti, od strategických dokumentů přes metodiky, koncepční studie, projekty veřejných prostranství, akupunkturní zásahy až po osvětu. Zároveň shrnuje hlavní teze kvality veřejného prostoru města, které se staly základem pro jeho dlouhodobou proměnu v Praze a mají zároveň obecnou platnost. Ukazuje nejen, jaký je smysl veřejného prostoru pro kvalitu života, jakou roli hraje ve městě a ve společnosti, jaké jsou hlavní vlastnosti kvality, ale také jakými metodami a nástroji těchto kvalit dosahovat. Zabývá se problematikou jak v úrovni navrhování, tak z pozice veřejné správy a také z hlediska ekonomických, sociálních, kulturních, environmentálních a dalších komplexních aspektů.