Folimanka

park Folimanka

MCA atelier, spoluautor: Miroslav Cikán
klient: Praha 2
Lokalita: Praha 2
Stupeň: Realizace
Rok: 2017
www.mca-atelier.com

Revitalizace navazuje na již hotovou I. Etapu dolní části parku a řeší park jako koncepční celek, který je realizován po etapách. Je součástí širšího záměru vytvoření plynulého propojení oblastí zeleně Prahy 2 pěšími trasami – „Do zeleně zelení“. Cílem je nalezení a vyhodnocení potenciálu území a jeho využití pomocí nových úprav. Chronickým problémem parku je velké množství hluchých míst, které jsou zasaženy využíváním bezdomovci, narkomany a vznikají tak pocitově nebezpečné oblasti, kterým se běžný návštěvnický provoz vyhýbá a postupně tak dochází i k jejich skutečné fyzické devastaci. Rekonstrukce přivádí do těchto míst běžné návštěvníky a vytváří motivace, aby se v těchto místech zdržovali. Podél hradeb vznikla nová vyhlídková promenáda a pobytová slunečná terasa, vznikla nová propojení směrem k navazujícím částem města.