doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D.

MCA ATELIER s.r.o.
zástupce ředitele

Dykova 1/51
Praha 10 Vinohrady
101 00

M: +420 602 251 428
T: +420 222 518 427
E: melkova@mca-atelier.com
www.mca-atelier.com
www.pavlamelkova.com

Fakulta architektury ČVUT v Praze
Ústav nauky o budovách
vedoucí předmětu Koncept a interpretace

Thákurova 9/2700
Praha 6, Dejvice
160 00

E: melkopav@fa.cvut.cz
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/4908-koncept-a-interpretace