náměstí Jiřího z Poděbrad

náměstí Jiřího z Poděbrad

MCA atelier, spoluautor: Miroslav Cikán
klient: Praha 3
Lokalita: Praha 3 Vinohrady
Stupeň: vydané stavební povolení, Architektonická soutěž 1. cena
Rok: 2017
www.mca-atelier.com

Náměstí Jiřího z Poděbrad patří k celoměstsky významným náměstím Prahy a je hlavním reprezentativním a pobytovým náměstím městské části Praha 3. V současné době ale stav náměstí zdaleka neodpovídá jeho společenskému, urbanistickému a architektonickému významu a zároveň ani nenaplňuje potenciály jeho užívání obyvateli – v každodenním životě ani v rámci příležitostných akcí. Nedůstojný stav je navíc v rozporu se statusem národní kulturní památky kostela, který je také na seznamu památek ucházejících se o zařazení mezi památky UNESCO. Návrh revitalizace se snaží reagovat na všechny současné potřeby – každodenní užívání obyvatel, příležitostné události, reprezentativní úloha v rámci města i městské části, adekvátní součást národní kulturní památky a uvažované památky UNESCO. Jeho cílem je také konečně dotvořit finální podobu náměstí jako jednotného celku, která nikdy nebyla dokončena.

Funkčně je navržený prostor členěn na klidovou relaxační východní část a pobytovou a reprezentativní západní část. Ve východní polovině je zachována a dotvořena stávající parková plocha, která by i nadále měla sloužit jako klidové místo. Nosným prvkem jihozápadní části je nově vytvořené „náměstí“ před kostelem, vytvářející předchrámový prostor, lemovaný stromořadím platanů, umožňující pořádání společenských akcí i přirozeného setkávání, stejně jako volný pohyb všemi směry. Široké mlatové plochy po obvodu předprostoru, mezi stromy, umožňují klidné spočinutí na dlouhých liniích laviček. Před školou vzniká nová rozptylová zpevněná plocha napojená plynule na náměstí, která umožňuje bezpečně propojit aktivity žáků s životem na náměstí. Farmářské trhy jsou umístěny do východní části náměstí, s větším prostorovým potenciálem oproti dnešku a s napojením na řadu obchodů v uliční frontě. Rozsáhlé trávníky v klidových částech parkového náměstí mají pochozí úpravu a novou závlahu a umožňují tak množství pobytových aktivit. Součástí cíle navrácení prostoru rozměru a potřebám člověka je i vytvoření povrchových přechodů a odstranění všech fyzických a optických bariér v Křižovatce Vinohradská Slavíkova.