Manuál tvorby veřejných prostranství | výstava

Manuál tvorby veřejných prostranství a Koncepce pražských břehů

PRAHA: plánování a rozvoj metropole ve 21. století

Koncepce výstavy: Kancelář veřejného prostoru IPR Praha
Galerie: Sál architektů, Staroměstská radnice, Praha
Termín: 2. 10. 2014 – 26. 6. 2015
http://www.iprpraha.cz/clanek/411/praha-planovani-a-rozvoj-metropole-ve-21-stoleti

Mezi zásadní dokumenty strategického a územního plánování se kterými se můžete na výstavě seznámit patří Duch plánu – 10 tezí pro Metropolitní plán, Koncept odůvodnění Metropolitního plánu a Strategický rámec spolu s dokumenty, které se zaměřují na rozvoj veřejných prostranství – Manuál tvorby veřejných prostranství, návrh Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy a Koncepci pražských břehů.