Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy

Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy

autor: Pavla Melková a kolektiv Kanceláře veřejného prostoru IPR
nakladatel: 
IPR Praha
Rok: 2014
ISBN: 978-80-87931-12-7

Cílem publikace je zvýšení kvality veřejných prostranství jako základu kvality života ve městě. Spolu s Manuálem tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy by měla vytvářet hlavní podklad pro strategii, přípravu, realizaci, údržbu, správu a užívání veřejných prostranství hl. m. Prahy z hlediska jejich celkové obytné kvality. Dokument analyzuje současné problémy kvality veřejných prostranství Prahy, hledá jejich příčinu, definuje cílovou kvalitu veřejných prostranství a nastiňuje možné nástroje jejího dosažení.