Vnitřní čas

Vnitřní čas

autor: Pavla Melková, Michal Škoda
grafická úprava: Robert V. Novák
nakladatel: Archa
Rok: 2019
ISBN: 978-80-87545-65-2

Sbírka poezie Pavly Melkové je propojena s autorskými deníky výtvarníka Michala Škody. Autoři nás společně provádějí cestou skrze obrazy vnímání prostředí našeho života. Procházíme časem a prostorem každodennosti. Pocit, který v nás prostředí vyvolává, vytváří obraz v naší hlavě. Není to už obraz reálného místa, ale prožitku z něj. Ten se stává součástí našeho vnitřního prostoru a propojuje se s krajinou duše.
Slova poezie jsou obrazem, výtvarný obraz je poezií. Nabízejí nám jazyk prožívání místa, jazyk propojení našeho vnitřního prostoru s ním, jazyk zákoutí duše. Jeho čtení i vytváření prohlubuje citlivost a schopnost porozumění okolnímu světu i sobě samým. A možná dokáže být i jazykem – lávkou dorozumění člověka s člověkem.

We go through time and space of everyday. A feeling induced by our environment creates an image in our head. It is no longer an image of a real place but rather of its experience. It merges with our inner space and blends into the landscape of the soul.Expression clarifies the moment, taking it out of oblivion (“the term defies death”); and when the lines of words meet in a complete shape, they reconcile the soul through understanding and acceptance.In this book, we go through two times and spaces. While their foundation may be different in reality, the images of feelings are the same. They form a single line together.